SLUŽBY

Samosprávy a nemocnice

Nabízíme financování zdravotnických zařízení a místní samosprávy ve střední a východní Evropě.

Úvěrové produkty

PŮJČKA

Bankovní skupina BFF poskytuje i přímé financování veřejných institucí. Takové financování umí pokrýt jak provozní, tak i investiční potřeby. K dispozici je i restrukturalizace úvěrů, jakož i celková konsolidace závazků.

Klienti jej často využívají i jako překlenovací financování. Úvěry jsou k dispozici pro kraje, města, obce, městské společnosti a nemocnice.

Hlavní vlastnosti a podmínky: 

  • Možnost standardního financování jakéhokoli investičního záměru, restrukturalizace nebo konsolidace financí
  • Možnost pořízení překlenovacího úvěru
  • Dlouhodobé financování – splátkové harmonogramy jsou přizpůsobeny potřebám klienta s jednorázovou výplatou nebo v tranších
  • Možnost odkladu splátek jistiny úvěru

KLÍČOVÉ VÝHODY

  • Struktura úvěru přizpůsobena na míru
  • Možnost financování až 100% z výše hodnoty investice
  • Flexibilní splátkový harmonogram v souladu s cash-flow klienta
  • Finanční podpora při investičních projektech ve formě překlenovacího úvěru a financování i potřebné spoluúčasti klienta při spolufinancovaných projektech