Dokumenty

Dovolujeme si Vás informovat o nových pravidlech ochrany osobních údajů společnosti BFF Česká republika s.r.o., obsahujících regulační změny zavedené nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů ("GDPR"), účinným od 25. května 2018.

Prostřednictvím těchto nových pravidel ochrany osobních údajů budou mít smluvní strany společnosti BFF Česká republika s.r.o. možnost se srozumitelně a jednoduše seznámit s rozsahem a účelem zpracování osobních údajů a s právy na jejich ochranu.

Seznamte se prosím s pravidly společnosti BFF Česká republika s.r.o. o ochraně osobních údajů při jejich zpracovávání.

Vaše žádosti o další informace nebo konkrétní dotazy můžete zaslat na e-mailovou na adresu: [email protected].

Oznámení ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 .pdf
Oznámení Dodavateli ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ .pdf