Dokumenty

Odpovědnost právnických osob

Globální směrnice pro právní soulad společnosti BFF týkající se trestní zodpovědnosti .pdf
Etický kodex .pdf