SLUŽBY

Dodavatelé věřejných institucí

Jsme lídrem v Evropě pro správu a nabývání pohledávek vůči dodavatelům do veřejného sektoru.

Bezregresní faktoring

Náš bezregresní faktoring poskytujeme v souladu s účetními standardy IAS-US GAAP a s certifikací největších auditorských společností. Pohledávky jsou plně postoupeny na BFF, a tak odepsány z účetnictví klienta. Je to komplexní end-to-end finanční řešení, kterým dokážeme na základě požadavků klienta řídit celý proces vymáhání postoupených pohledávek bez nutnosti intenzivního zapojení klienta do těchto procesů. Vyplácíme nominální hodnotu pohledávek klienta očištěnou o všechny poplatky, typu "vše v jednom". Nabízíme možnosti uzavírání globálních korporátních dohod pro země, ve kterých působíme.

 

SLUŽBY BFF

 • Snížení rizik: po postoupení pohledávek nenese dodavatel více odpovědnost, a to ani tehdy, když veřejné instituce nebudou hradit
 • Plně přizpůsobitelné procesy
 • Pravidelné a jednorázové postoupení pohledávek
 • Žádné úvěrové limity na země, regiony nebo veřejné dlužníky
 • Nevytváříme žádné black listy ve veřejném sektoru
 • Fixní a transparentní cenové podmínky: typu vše v jednom

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Plánování Cash-flow
 • Nižší provozní náklady
 • Zlepšení bilančních ukazatelů
 • Tvorba likvidity
 • Zkrácení doby do splacení faktur

 


 

Náš bezregresní faktoring může být integrován s množstvím modulárních služeb, které umíme přizpůsobit potřebám klienta:

 

INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

Finanční řešení pro společnosti, které dodávají investiční celky organizacím veřejné správy, samosprávám a veřejným poskytovatelům zdravotní péče. Naše služby jsou modulární a plně adaptovatelné potřebám klienta a zároveň přizpůsobené pro odvětví jako jsou energetika, teplárenství, plynárenství, vodohospodářské podniky, telekomunikace a zdravotnictví.

BFF poskytne rychlý přísun finančních prostředků na zajištění počáteční investice, kterou uskutečňuje klient, jakož i pokrytí dalších očekávaných výdajů, které budou teprve přicházet za služby a údržbu.

 

POSLOUPNÝ FAKTORING

Finanční nástroj pro společnosti, které prodávají své produkty prostřednictvím distribučních sítí, které následně tyto výrobky prodávají organizacím veřejné správy nebo veřejným poskytovatelům zdravotní péče. Užitečné řešení pro výrobce a distributory.