Podporujeme likviditu
Tvoříme vztahy
Financujeme

Naše služby

Finanční údaje 2022

UPRAVENÝ ČISTÝ PŘÍJEM
146.0
euro mln
REPORTED NET INCOME
232.0
euro mln
ROTE
39 %
 
VÝPLATNÍ POMĚR DIVIDENDY
100 %
 
CELKOVÁ KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
22.3 %
 
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito