SLUŽBY

Dodavatelé věřejných institucí

Jsme lídrem v Evropě pro správu a nabývání pohledávek vůči dodavatelům do veřejného sektoru.

Správa pohledávek

Díky 35letým zkušenostem při správě pohledávek ve výši téměř 3 miliard EUR, zaručuje naše platforma vyšší výkon pohledávek, kratší dobu jejich splatnosti a nižší náklady pro poskytovatele zdravotní péče a veřejnou správu.

 

SLUŽBY BFF

 • Řízení všech činností vázajících se ke správě pohledávek: správa kompletního životního cyklu, od vystavení faktur až po jejich zaplacení
 • Více než 200 zaměstnanců zapojených do správy pohledávek
 • "Vše zahrnuto v jedné ceně" pokrývá služby za správu a budoucí nákupy zbývajících pohledávek za dohodnutých podmínek
 • Řešení pro rozporované pohledávky
 • Schopnost řídit elektronický proces vystavování faktur

 

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Plně přizpůsobitelný a integrovaný obchodní model, který dokáže kombinovat bezregresní faktoring se správou pohledávek
 • Snížení interních nákladů umožní klientům soustředit se na klíčové aktivity
 • Vysoký standard péče o dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • Jedno kontaktní místo pro všechny orgány veřejné správy během celé životnosti pohledávek
 • Stálý monitoring kvality pohledávek a zjišťování potencionálních fakturačních nedostatků
 • Přímý přístup do rekonsiliačních systémů společnost

 


 

Náš systém správy pohledávek může být integrován s množstvím modulárních služeb, které umíme přizpůsobit potřebám klienta:

 

SPRÁVA POHLEDÁVEK VE ZDRAVOTNICTVÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Správa a zpracování pohledávek vůči místním poskytovatelům zdravotní péče, nemocnicím, obcím, městům a krajům s cílem zkrácení doby jejich inkasa.

 

SPRÁVA POHLEDÁVEK V DISTRIBUČNÍ SÍTI DODAVATELŮ LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

BFF také nabízí služby správy pohledávek, které zahrnují celý distribuční systém včetně lékáren, klinik a velkoobchodu. Poskytujeme vyšší efektivitu řízení nákladů a zkracujeme čas do úplného zaplacení díky úzce specializovanému partnerství.

 

E-Fakturace B2B a B2G

Jsme připraveni na celkový proces elektronické fakturace aktivních a pasivních cyklů (B2B) i pouze aktivního cyklu (B2G). Poskytujeme elektronické úložiště a další služby.

 

PRÁVNÍ PODPORA

Poradenské služby pro zajištění právních kroků jako nástroje pro vymáhání pohledávek. Iniciování a vedení právních sporů jménem klienta, využívání externích právních služeb s garancí vysoké kvality technického poradenství.