Naše historie

Jsme lídrem v oblasti poskytování finančních služeb dodavatelům působícím ve zdravotnickém
a veřejném sektoru po celé Evropě.

 

1985
ZALOŽENÍ V ROCE 1985

skupinou farmaceutických společností.

2010
PRVNÍ POBOČKA VE ŠPANĚLSKU

pro naše nadnárodní klienty na španělském trhu

2013
JAKO BANKA JSME SILNĚJŠÍ

V červenci 2013 nastal zlomový bod v naší historii, kdy jsme se stali bankou a rozšířili naši základnu financování.

2014
ON-LINE VKLADY

Zavedli jsme on-line vklady v Itálii. Zahájili jsme z Portugalska zahraniční aktivity.

2015
MEZINÁRODNÍ ROZŠÍŘENÍ ON-LINE VKLADŮ

Brzy po jejich zavedení v Itálii jsme se dostali i na španělský a německý depozitní trh.

2016
RŮST V EVROPĚ

Akvizice jednoho z evropských lídrů v oblasti správy úvěrů ve veřejném sektoru v Polsku, na Slovensku a v České republice.

2017
PŘIHLÁŠENÍ AKCIÍ NA ITALSKÉ BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ

V dubnu 2017 naše společnost přihlásila své akcie na italské burze cenných papírů (MTA). Zahájili jsme také
zahraniční aktivitu v Řecku.

2018
MEZINÁRODNÍ RŮST

Začali jsme se zahraničními aktivitami v Chorvatsku a otevřeli jsme novou pobočku v Lisabonu.

2019
AKVIZICE VE ŠPANĚLSKU

Svoji vedoucí pozici ve Španělsku jsme posílili akvizicí jednoho z našich konkurentů na trhu. Zahájili jsme přeshraniční aktivity ve Francii a otevřeli pobočku v Polsku. Vstoupili jsme na polský, irský a nizozemský vkladový trh.

Naše značka

Osm let po zahájení procesu internacionalizace formou vstupu na španělský a portugalský trh, po kterém následovaly ještě v roce 2016 střední a východní Evropa, 2017 Řecko a 2018 Chorvatsko, společnost BFF pokračovala jako skupina ve spojování a integraci všech svých složek pod novou společnou identitou: „BFF Banking Group“.


Změna názvu značky také přispěla k posílení naší odbornosti, nabyté během více než 30 let existence firmy, spolu s vědomostmi a nadšením, které přináší každá z našich lokálních poboček.


Společná značka navíc posiluje naši pozici jediné pan-evropské platformy, která je schopna pokrýt finanční potřeby společností dodávajících zboží a služby do veřejného sektoru na několika trzích.

Aktualizace 5. června 2020