Pro zdravotnická zařízení

Segmenty trhu
Pro zdravotnická zařízení
Naším cílem je umožnit rozvíjení obchodních aktivit dodavatelům a rovněž zjednodušit zdravotnickým zařízením přístup k finančním zdrojům tak, aby mohla rozvíjet svou činnost a zlepšovat péči poskytovanou pacientům.

Realizací projektů finanční pomoci zajišťujeme a vytváříme podmínky zdravotnickým zařízením pro lepší možnost poskytování kvalitnější zdravotní péče, a je to zejména:

 • stabilizace cash flow nemocnice (důležité při např. snížených úhradách od pojišťovny, neočekávaných výdajích apod.)
 • vylepšení ratingu nemocnice
 • vylepšení portfolia závazků nemocnice (změna závazků po splatnosti na závazky před splatností)
 • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro žádost na EU fondy
 • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro nákup technologií a vybavení s nízkou energetickou, personální náročností (budoucí finanční úspora)
 • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro vyrovnání závazků, kde nabíhají vysoké penalizační úroky (budoucí finanční úspora)
 • uvolnění finančních prostředků k použití např. k dřívější úhradě úvěru (budoucí finanční úspora)
 • efektivnější alokování finančních zdrojů obecně (změna dodavatele...)
 • garantujeme možnost výhodného splátkového kalendáře (např. splácení po dobu až 60 měsíců) přizpůsobeného možnostem vašeho zdravotnického zařízení.

Restrukturalizace závazku z obchodního styku (dodavatelský úvěr)

Zajímavý finanční produkt pro zdravotnická zařízení využívající novaci závazku (závazek se mění z posplatného na závazek před splatností).

Půjčka

Flexibilní finanční nástroj Vám umožňuje libovolné nakládání prostředky v oblasti:

 • realizace investičních projektů
 • okamžitého splacení soukromoprávních a veřejnoprávních závazků s šancí výrazně redukovat zátěž zákonných úroků z prodlení.

Díky dostupnosti našich prostředků, půjčku můžete obdržet rychle a bez složitých postupů a zajištění, které vyžaduje banka.