Pro dodavatele do samospráv

Segmenty trhu
Pro dodavatele samospráv

Odkup pohledávek

BFF odkoupí od dodavatele pohledávky samospráv ve splatnosti nebo po splatnosti a umožní tak dodavateli urychlení vlastního cash flow.
Bezregresní factoring, odkup a profinancování pohledávek před splatností a nebo i po splatnosti vůči samosprávným celkům.

Projekty verejně-soukromého partnerství

Profinancování a spolufinancování zvýšených vstupních nákladů pro poskytovatele služby (koncese, dostupnost), jejímž příjemcem a konečným užívatelem bude samosprávný subjekt (obec, město, samosprávný kraj). Služba je poskytována v rámci projektu verejně-soukromého partnerství (Public Private Partnership Project (PPP)). Prvotní zdroje potřebné na uskutečnění výstavby, resp. rekonstrukce zajišťuje BFF a ve spolupráci se zhotovitelem jsou směřovány především na realizaci projektů, které nesplňují podmínky pro čerpání úvěrové angažovanosti a nejsou vhodné ani pro čerpání z fondů EÚ.

Spolufinancování Energy Performance Contracting

Služba je určena pro společnosti energetických služeb ( Energy Service Companies ( ESCOs )), které jsou poskytovateli projektů EPC a je vhodná na financování zajištění zvýšení energetické efektivnosti pro subjekty veřejného sektoru s krátkou a střednědobou návratností. BFF Česká republika s.r.o. spolupracuje s ESCO při předfinancování prvotních zvýšených nákladů EPC bez potřeby čerpání úvěrových zdrojů ze strany ESCO.

Krátkodobá půjčka zajištěná pohledávkami

BFF poskytne krátkodobou půjčku dodavatelům samospráv na profinancování dodavatelských faktur. Půjčka bude zajištěna pohledávkami za samosprávou. Splatnost půjčky je postupná, měsíčními splátkami, nebo jednorázově, na základě vzájemné dohody.